Aktualności

Po nadwieprzańskich łąkach błądząc

19.07.2017

Nadwieprzański Park Krajobrazowy to park o typowo rzecznym charakterze. Obejmuję on swoim zasięgiem środkowy odcinek rzeki Wieprz i siedliska z nią związane takie jak: łąki, murawy kserotermiczne porastające zbocza, oczka wodne, starorzecza, torfowiska czy lasy łęgowe. Każde z nich inne i zasługujące na oddzielna opowieść.

więcej