Aktualności

Porozumienie lubelskich i lwowskich parków krajobrazowych

25.05.2016

Współpraca między instytucjami zajmującymi się podobną tematyką w różnych krajach jest zwykle owocną dla obu stron. Współpraca w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu jest niemal warunkiem koniecznym efektywnego działania służb ochrony przyrody, bo jak wiadomo „przyroda nie zna granic”. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zainicjował...

więcej